Kasy fiskalne w 2021 r. – zwolnienia z kas i kto musi wymienić na kasę online?

Pandemia koronawirusa w 2020 roku pokrzyżowała wiele planów, również tych dotyczących zwolnienia z kas fiskalnych 2021, zmieniając terminy w zakresie wprowadzania kas rejestrujących online. Dowiedz się, kto musi wymienić kasy fiskalne w 2021 i jakie terminy warto zapamiętać, jeśli w Twojej branży obowiązkowa jest kasa fiskalna online.

Ile wynosi limit zwolnienia z kas fiskalnych?

Tak naprawdę większość podatników prowadzących działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą, powinna mieć kasę fiskalną. Zwolnienie z ewidencji na kasie fiskalnej dotyczy niewielkiej grupy przedsiębiorców, zajmujących się specyficzną branżą, zwolnioną przedmiotowo z konieczności posiadania kasy fiskalnej lub podatników osiągających niskie obroty z działalności. W 2021 zwolnienie z kas fiskalnych podobnie jak w latach poprzednich, związane będzie z limitem uzyskanych obrotów do kwoty 20.000 zł netto rocznie. Jeśli dany przedsiębiorca nie przekroczy tej kwoty, może zostać objęty zwolnieniem podmiotowym z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kogo nie dotyczą zwolnienia z kas fiskalnych 2021?

Niestety, ze wspomnianego wyżej zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych (do kwoty obrotów 20.000 zł netto rocznie), nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, o których mowa w §4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519). Należą do nich m.in. podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi doradztwa podatkowego czy przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą napojów alkoholowych, perfum i wód toaletowych.

Kto musi wymienić kasy fiskalne online w 2021 roku?

Tak naprawdę większość zmian i terminów związanych jest z kasami fiskalnymi online. Pojawiły się już w maju 2019 roku, a część podatników (np. warsztaty samochodowe i punkty wulkanizacyjne) musiała wprowadzić je już od 1 stycznia 2020 roku. Pozostałe branże miały wdrażać je stopniowo do końca grudnia 2021. Jednak zaplanowane wcześniej przez rząd terminy, zostały zmienione z uwagi na panującą sytuację gospodarczą.

W związku z tym, od 1 stycznia 2021 roku kasy fiskalne online muszą zostać wprowadzone w branżach dotyczących usług:

  • gastronomicznych – związanych ze świadczeniem usług wyżywienia przez stacjonarne placówki gastronomiczne, również sezonowe,
  • noclegowej – w zakresie usług krótkoterminowego zakwaterowania,
  • składów opału – związanych z dostawą węglą, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Kto musi wymienić kasy fiskalne w 2021 – do 1 lipca?

Kolejny przełomowy termin dla niektórych przedsiębiorców to 1 lipca 2021, kiedy to kasy fiskalne online muszą wymienić przedsiębiorcy świadczący usługi:

  • fryzjerskie,
  • kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • fitness, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (dotyczy wyłącznie wstępu),
  • prawnicze,
  • budowlane,
  • opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Warto wiedzieć, że podane terminy są ostateczne, a brak wprowadzenia kas online może nieść konsekwencje tj. utrata prawa do ulgi na kasy online. Jeśli masz wątpliwości, czy uzyskasz zwolnienie z kas fiskalnych w 2021 roku lub, czy i kiedy musisz wprowadzić kasę fiskalną online, skorzystaj z projesjonalnych porad biura rachunkowego we Wrocławiu.

Powrót na górę