Wykaz towarów i usług do oznaczenia kodem GTU w nowym JPK_VAT

Od 1 października zaczną obowiązywać nowe zasady składania przez przedsiębiorców informacji w zakresie dotychczasowych deklaracji VAT oraz plików JPK_VAT. Pierwsze nowe pliki JPK_VAT za miesiąc październik 2020 r. trzeba będzie przesłać do 25 listopada przy pomocy nowego narzędzia udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że podatnik już od  1 października będzie musiał zweryfikować swoją sprzedaż pod kątem jej przynależności do jednej z trzynastu grup towarowo-usługowych (GTU).

Terminy przesyłania nowego pliku JPK_VAT

Nowy plik JPK_VAT przesyłany będzie w dotychczasowych terminach przewidzianych dla składania deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz przesyłania obecnych plików JPK-VAT. Oznacza to, że podatnicy składający obecnie deklaracje miesięczne VAT-7 będą składali nowy plik JPK­_VAT w okresach miesięcznych (JPK_VAT7K). Natomiast podatnicy składający deklaracje VAT-7 w okresach kwartalnych, za pierwszy i drugi miesiąc kwartału, będą przesyłać nowe pliki JPK_VAT jedynie w części ewidencyjnej, a za ostatni miesiąc kwartału w pełnym zakresie (JPK_VAT7M).

Kody GTU – oznaczenia stosowane do ewidencji sprzedaży

Zamiast deklaracji VAT-7 i pliku JPK do Urzędu Skarbowego będzie wysyłany plik JPK_VAT, który oprócz części deklaracyjnej będzie posiadał również część ewidencyjną stanowiącą odbicie danych o zakupach i sprzedaży zawartych w ewidencjach VAT. Ewidencja sprzedaży będzie zawierać oznaczenia niektórych dokumentów i transakcji oraz oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług (kody GTU). Kody te obejmą wyłącznie sprzedawców, gdyż dotyczą faktur przychodowych.

Kody GTUTowary

Kody GTUUsługi

Oznaczenie dokumentu sprzedaży

Oznaczenie rodzaju transakcji

Kod GTU na fakturze 

Podatnicy nie muszą na fakturze sprzedaży informować do jakiej grupy GTU należy transakcja. Jest to informacja, którą wystawiający fakturę kieruje do Urzędu Skarbowego w pliku JPK_VAT. Należy wskazać, że nie jest to jednak zabronione, a  podanie na fakturze numeru GTU nie będzie błędem,  zarówno gdy będzie to numer prawidłowy, jak i podany błędnie. Informacja o GTU nie podlega korekcie, jest to tzw. inna informacja na dokumencie.

Nabywca towaru lub usługi nie określa GTU transakcji i nie musi ich raportować w pliku JPK_VAT. Jeżeli dostawca wykazał na fakturze GTU – nabywca nie musi żądać od dostawcy faktury korygującej lub nie musi sam wystawiać noty korygującej.

Oznaczenia stosowane do ewidencji zakupów

Nowe narzędzia do wysyłki JPK_VAT

Z końcem miesiąca września Ministerstwo Finansów wyłączy dotychczas funkcjonującą bramkę REST API oraz interfejs e-bramka JPK_VAT (mikro JPK). Nadal dostępna będzie natomiast usługa pobrania UPO za pośrednictwem weryfikacji statusu dokumentu w API oraz poprzez odpowiednią stronę internetową.

Do wysyłki pliku JPK_VAT zostaną udostępnione nowe narzędzia:

  • pod adresem finanse.mf.gov.pl/pl/pp/jpk zostanie uruchomiona nowa bramka REST API, przez którą będzie można przesyłać JPK_VAT autoryzowany podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi
  • poprawność JPK_VAT będzie można sprawdzić przed jego wysyłką w środowisku testowym, które będzie udostępnione pod adresem https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl:443/swagger/docs/3.1
  • MF udostępni aplikacje umożliwiające przygotowanie i wysyłkę pliku JPK_VAT:
    • e-mikrofirma – aplikacja webowa (będzie działać przez przeglądarkę internetową), umożliwi obsługę JPK_V7K i JPK_V7M, a także JPK_FA (na wypadek, gdy zażąda go US)
    • Klient JPK_WEB – aplikacja webowa, umożliwi obsługę JPK_V7K i JPK_V7M
    • formularz interaktywny – edytowalny formularz, który zastąpi dotychczasowy plik CSV, dzięki formularzowi będzie można zobaczyć wypełniony plik JPK w formacie XML w formie PDF.

Autor:
Renata Bednarska
Samodzielna Księgowa

Więcej artykułów z zakresu finansów i biznesu znajdziesz na naszym Blogu – tutaj.
Serdecznie zapraszamy do lektury.  
AFK Centrum Obsługi Biznesu – Twoje Biuro Rachunkowe Wrocław.

Powrót na górę