Zmiany w podatku PIT i CIT w 2021 r.

Każdy nowy rok wprowadza zmiany, nie brakuje ich również w podatku PIT 2021 i CIT 2021. Estoński CIT, zmiany w ryczałcie, ograniczenie ulgi abolicyjnej czy obowiązek informowania o strategii podatkowej to tylko przykłady zmian, z jakimi będą musieli zmierzyć się podatnicy w 2021 roku.

Estoński CIT

Od 1 stycznia zmiany w podatku CIT 2021 wprowadzają tzw. estoński CIT, nazywany nową zachętą inwestycyjną. Dzięki niemu spółka kapitałowa nie zapłaci podatku dochodowego, jeśli zainwestuje wypracowany zysk w rozwój działalności i nie wypłaci dywidendy wspólnikom. Pozwoli to na znaczne ograniczenie formalności przy rozliczaniu podatków, a jednocześnie zwiększy szanse spółki na promocję, wzrost produktywności i innowacyjności. Firmy korzystające z estońskiego CIT nie zapłacą miesięcznej lub kwartalnej zaliczki na podatek, nie będą też rozliczać się rocznie. Zrobią to dopiero, gdy wspólnicy przeznaczą osiągnięty zysk na własne, a nie firmowe cele.

Jakie warunki muszą spełnić spółki z o.o. oraz spółki akcyjne, by skorzystać z estońskiego CIT?

 • Roczny przychód spółki nie może przekroczyć 100 mln zł (z VAT).
 • Udziałowcami spółki są tylko osoby fizyczne.
 • Spółka zatrudnia co najmniej 3 osoby (poza udziałowcami czy akcjonariuszami).
 • Spółka nie ma udziałów w innych spółkach.
 • Spółka ponosi określone nakłady inwestycyjne.
 • Mniej niż połowa przychodów spółki pochodzi z tzw. dochodów pasywnych.

Spółka będzie mogła wybrać estoński CIT na okres 4 lat i przedłużyć go na kolejny okres, jeśli nadal będzie spełniać określone kryteria.

Spółka komandytowa podatnikiem CIT

Zmiany w podatku CIT 2021 sprawiły, że od 1 stycznia spółki komandytowe stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. W praktyce oznacza to, że podatek dochodowy muszą opłacać już nie tylko wspólnicy, ale również sama spółka. Przy czym spółka może zdecydować, czy zostanie podatnikiem od 1 maja 2021 r. Jeśli wyrazi chęć, nowe przepisy będą dla niej obowiązywać od 1 maja, a 30 kwietnia będzie musiała zamknąć swoje księgi rachunkowe. Warto dodać, że oprócz samego opodatkowania podatkiem CIT, spółki będą obowiązywały wszystkie zasady związane z tym podatkiem, np. ograniczenia w odliczeniach kosztów lub ceny transferowe.

Obowiązek informowania o strategii podatkowej

Wraz z 1 stycznia powstał również nowy obowiązek sporządzania raportu z realizacji swojej strategii podatkowej wraz z opublikowaniem go na stronie internetowej oraz przekazaniem do urzędu skarbowego. Zmiany w podatku 2021 dotyczą podatkowych grup kapitałowych oraz podatników, których przychody w roku podatkowym przekroczyły 50 mln euro. Jakie przykładowe informacje powinno zawierać sprawozdanie o strategii podatkowej?

 • O stosowanych przez podatnika procesach i procedurach w zakresie wykonywania obowiązków podatkowych.
 • O realizacji obowiązków podatkowych na terytorium RP wraz z adnotacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki,
 • Na temat transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów.
 • O złożonych wnioskach o wydanie indywidualnych i ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążących informacji stawkowych oraz wiążących informacji akcyzowych.
 • Na temat rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Nie należy natomiast podawać informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub danych dotyczących procesu produkcyjnego. Sprawozdanie należy złożyć do końca 12. miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, a za brak jego złożenia grozi kara do 250 tys. zł.

Ograniczenie stosowania ulgi abolicyjnej

Zmiany w podatku PIT 2021 wprowadzają ograniczenia w korzystaniu z tzw. ulgi abolicyjnej dla osób pracujących za granicą (nadal jednak będą mogli z niej skorzystać np. marynarze). Zmiany polegają na zmniejszeniu limitu odliczenia ulgi – odliczyć będzie można wyłącznie 1360 zł. Ograniczenie spowoduje, że osoby pracujące w niektórych krajach za granicą będą zobowiązane zapłacić w Polsce różnicę między podatkiem w RP, a tym zapłaconym za granicą.

Zmiany w ryczałcie od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 pojawiły się dwie znaczne zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych:

 • Zwiększył się limit stosowania ryczałtu z 250 tys. euro do 2 mln euro;
 • Zwiększył się katalog branż i zawodów, w których będzie można rozliczać się za pomocą ryczałtu. Pojawili się w nim m.in. tłumacze, architekci, inżynierowie, osoby świadczący usługi reklamowe, fotograficzne, finansowe i ubezpieczeniowe, a także doradcy świadczący usługi związane z zarządzaniem.

Dzięki powyższym zmianom niszowy dotąd ryczałt będzie mogło zastosować znacznie więcej podatników. Obniżono również niektóre stawki podatkowe dla ryczałtu.

Nie da się ukryć, że wprowadzone zmiany w podatku PIT i CIT 2021 wiążą się zarówno z ograniczeniami, jak i nowymi szansami dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Nasze biuro rachunkowe we Wrocławiu pomoże w dostosowaniu się Twojej firmy do obowiązujących przepisów podatkowych oraz będzie rzetelnym doradcą w interpretacji nowych przepisów w PIT i CIT.

Powrót na górę