Jak zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą?

Prowadzenie firmy nie przynosi oczekiwanych rezultatów? Dowiedz się, jak zawiesić działalność gospodarczą. Przerwa w jej prowadzeniu to udogodnienie, dzięki któremu nie musisz likwidować firmy. Podpowiemy Ci, na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej, kto może to zrobić i na jak długo. To jednak nie wszystko, co mamy Ci do przekazania! Wyjaśnimy także, jakie czynności można wykonywać, a jakich nie podczas zawieszenia firmy jednoosobowej. Zapraszamy do lektury!

Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej?

Zawieszenie działalności jednoosobowej to po prostu przerwa w jej prowadzeniu. Dzięki niej przedsiębiorcy, którzy zmagają się ze spadkiem popytu na produkt bądź usługę, opóźnieniami w płatnościach lub problemami z płynnością finansową (brak środków na opłacenie kosztów stałych, podatków czy składek) mogą uchronić się przed kryzysem. To także rozwiązanie dla osób, które muszą czasowo wyjechać z przyczyn osobistych, prowadzą działalność sezonową, zastanawiają się nad pracą na etat lub chcą spróbować swoich sił w innej branży. Zawieszenie działalności firmy jednoosobowej zmniejsza ilość obowiązków i zobowiązań, które są związane z prowadzeniem firmy.

Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej korzystne jest ze względów finansowych. Gdy zdecydujesz się na ten krok, nie musisz:

  • opłacać składek ZUS i podatków dochodowych,
  • składać deklaracji ZUS ani VAT.

Warto jednak pamiętać, że nie płacąc składek ZUS po 30 dniach od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne, traci się prawo do świadczeń zdrowotnych. Dodatkowo okres zawieszenia działalności nie wlicza się do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury.

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Zanim dowiesz się, jak zawiesić działalność gospodarczą, warto zastanowić się kto może to zrobić. Najważniejszą zasadą jest to, że przedsiębiorca, który chce zawiesić działalność, nie może zatrudniać pracowników na umowę o pracę, na zasadzie powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Jedynym wyjątkiem są pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym. Warto podkreślić także, że w przypadku spółek cywilnych, jawnych czy partnerskich wszyscy wspólnicy muszą zgodzić się na zawieszenie działalności oraz wypełnić odpowiednie dokumenty.

Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej może być wprowadzone na czas określony lub nieokreślony. Musi jednak trwać dłużej niż 30 dni. Na jak długo można zawiesić działalność jednoosobową? Wszystko zależy od Twoich potrzeb. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS okres ten nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

Zawieszenie działalności – co możesz, a czego nie możesz?

Po zawieszeniu działalności nie można jej wykonywać ani osiągać z jej tytułu przychodu. Dodatkowo prawo określa, że przedsiębiorca nie może wykonywać tych samych usług w ramach umowy zlecenie czy o dzieło. Niemożliwe jest także dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, gdyż według prawa są one wtedy nieużywane.

Istnieje jednak kilka czynności, które można wykonywać nawet pomimo zawieszania działalności jednoosobowej. Należą do nich:

  • przyjmowanie należności i regulowanie zobowiązań (powstałych przed zawieszeniem działalności),
  • osiąganie przychodów finansowych (także tych związanych z działalnością, które pojawiły się przed zawieszeniem),
  • zdobywanie własnego wyposażenie i środków trwałych,
  • wykonywanie czynności niezbędnych do zachowania źródła przychodu,

Jak zawiesić działalność?

Jak zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą? Przede wszystkim nie musisz podawać powodu, w wyniku którego decydujesz się na ten krok. Wystarczy, że złożysz wniosek CEIDG-1, w którym zawrzesz informację o zawieszeniu działalności gospodarczej. Należy zaznaczyć x w rubryce 01.3. Jeśli osoba składająca wniosek jest wspólnikiem w spółce cywilnej musi także wypełnić załącznik CEIDG-SC.

Jak złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej? Wystarczy udać się osobiście do Urzędu Miasta lub Gminy, przekazać go przez pełnomocnika, wysłać go listownie (wówczas podpis pod wnioskiem musi być potwierdzony notarialnie) lub uzupełnić drogą elektroniczną.

Zawieszenie działalności jednoosobowej – podsumowanie

Zastanawiając się, jak zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą, warto wziąć także pod uwagę, to jakie czynności wciąż Cię obowiązują. Nadal musisz dopilnować opłat związanych z zobowiązaniami pieniężnymi. Dotyczą Cię również kontrole podatkowe, roczne zeznania podatkowe oraz udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących działalności. Jeśli nie masz pewności, czy zawieszenie działalności jest dla Ciebie opłacalne, zwróć się do nas. Nasze biuro rachunkowe Wrocław to pełne wsparcie dla firm. Oferujemy:

Powrót na górę